ห้องประชุมสัมนา

ห้องประชุม

พื้นที่ 350 ตารางเมตร

ความจุสูงสุด 70 คน

ที่จอดรถ 100 คัน

หมาะแก่การจัดงานประชุม งานอบรมสัมมนา การติวสอบ จนถึงการแสดงเวทีต่าง ๆ

อุปกรณ์เสริม (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เก้าอี้เบาะผ้า 200 ตัว
เก้าอี้เหล็กพับ 100 ตัว
โต๊ะใหญ่ 80x180cm
โต๊ะใหญ่ 60x180cm
ชุดโซฟาหลุยส์
เก้าอี้หลุยแบบไม่มีแขนพัก

โต๊ะหมู่บูชา
โพเดียม
เครื่องเล่น CD / DVD / เทป
เครื่องฉายแผ่นใส
LCD โปรเจคเตอร์
ไมโครโฟน พร้อมระบบเครื่องเสียง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์