ประเภทห้องพัก

ประเภทห้องพัก

ห้อง Standard Room

  • ราคาห้องพัก 900 ต่อคืน พักได้ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้า)

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก

  • เข้าเที่ยวชมดัชฟาร์ม ฟรี (ปกติค่าบัตรเข้าฟาร์ม 100 บาท/ท่าน)
  • มีจักรยานให้คนละคันปั่นเที่ยวรอบฟาร์ม ฟรี

ห้อง Family Room

  • ราคาห้องพัก 1,600 ต่อคืน พักได้ 4 ท่าน (รวมอาหารเช้า)

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก

  • เข้าเที่ยวชมดัชฟาร์ม ฟรี (ปกติค่าบัตรเข้าฟาร์ม 100 บาท/ท่าน)
  • มีจักรยานให้คนละคันปั่นเที่ยวรอบฟาร์ม ฟรี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์