ที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

8 รายการ
ดัชฟาร์มมีส่วนผสมที่ลงตัวในความน่ารักของม้าแคระ แกะ และความสวยงามของกรีนกอล์ฟ ที่เราได้นำมารวมกันไว้ที่ดัชฟาร์มเชียงใหม่ นอกจากนี้ผมเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายทั้งปี จึงจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ความสวยงามเพื่อใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับครอบครัว พ่อแม่และเด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกันได้
เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพง เพื่อชมและเลือกซื้อร่มบ่อสร้างที่บ้านบ่อสร้างเป็นที่ระลึกติดมือกลับมา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์